ziontologist.org Världsomfattande

Jag är mormon

Även om vi har olika bakgrund och erfarenheter så delar vi en djup hängivenhet till Jesus Kristus, till varandra och till vår nästa. Se på följande berättelser om hur tron visar sig i mormonernas vardag. Du kan också träffa mormoner här.