ziontologist.org Din întreaga lume

Reguli cu privire la informaţiile cu caracter personal

Confidenţialitatea informaţiilor tale personale este importantă pentru Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă şi pentru entităţile noastre legale afiliate (la care se face referire în acest regulament cu titulatura „Biserica", „noi", „nouă" şi cu termeni similari). Aceste Reguli cu privire la informaţiile cu caracter personal sunt o declaraţie generală care descrie modul în care strângem, folosim şi procesăm informaţiile personale pe care le pui la dispoziţie pe site-urile sau pe aplicaţiile noastre de Internet (numite „site-uri"). Ne străduim să strângem, să folosim şi să divulgăm informaţii personale într-un mod care să respecte legile ţărilor în care strângem informaţii personale. Aceste Reguli cu privire la informaţiile cu caracter personal sunt valabile pentru acest site, care este deţinut şi gestionat de Corporaţia Preşedintelui Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, de Corporaţia Episcopului care prezidează al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă sau de FamilySearch International (aşa cum s-a menţionat îndeosebi pe prima pagină a site-ului).

În anumite zone din lume, entităţile oficiale afiliate Bisericii pot adopta prevederi unice referitoare la Regulile cu privire la informaţiile cu caracter personal pentru a fi conforme cu cerinţele legilor locale în vigoare. Când este necesară o prevedere separată, îţi vom trimite o înştiinţare suplimentară.

Poţi vizita cele mai multe dintre site-urile noastre fără a oferi nicio informaţie personală. Atunci când ţi se solicită informaţii cu caracter personal, respectăm pe deplin următoarele principii de strângere, utilizare, divulgare, transferare şi stocare de informaţii cu caracter personal.

Reguli cu privire la securitatea informaţiilor

 1. Strângerea informaţiilor. Atunci când îţi creezi un cont SZU fie în mod direct, fie prin intermediul site-ului FamilySearch, când te înregistrezi cu un cont pe unul dintre site-urile noastre, când adaugi informaţii de profil sau desfăşori alte acţiuni asemănătoare, este posibil ca noi să strângem sau să obţinem de la tine informaţii despre calitatea ta de membru (dacă se aplică), inclusiv, dar fără a se limita la, numele tău, adresa, e-mailul, numărul de telefon, o fotografie personală, preferinţe referitoare la profil şi modalitatea de contact şi informaţii despre unitatea Bisericii din care faci parte.

  De asemenea, este posibil să strângem informaţii pe care dispozitivul tău conectat la Internet sau navigatorul de Internet le trimite de fiecare dată când vizitezi unul dintre site-urile noastre, inclusiv adresa de IP.

 2. Utilizarea informaţiilor cu caracter personal Putem folosi informaţiile cu caracter personal pe care le furnizezi pentru (a) a te putea contacta, (b) a răspunde cererilor tale, (c) a-ţi solicita sugestii şi opinii cu privire la apariţiile şi conţinutul de pe site-urile Web sau (d) a ne ajuta la îndeplinirea misiunii noastre.

  De asemenea, putem folosi informaţiile tale personale în scopuri administrative, inclusiv revizii, analize de date, detectări ale defecţiunilor (tehnice) de sistem şi cercetare.

  Pe lângă aceasta, putem folosi informaţiile cu caracter personal pe care le furnizezi şi informaţiile trimise de navigatorul tău de Internet (vezi secţiunea 10 de mai jos) pentru a detecta utilizatorii care pot să creeze prejudicii site-urilor noastre sau pentru a personaliza experienţele utilizatorilor pe site-urile noastre.

  Dacă informaţiile tale personale vor fi folosite în alte scopuri, altele decât cele menţionate mai sus, te vom înştiinţa cu privire la acest lucru pentru a-ţi obţine consimţământul, dacă acest lucru este prevăzut în lege.

  De asemenea, este posibil ca, din când în când, să te înştiinţăm cu privire la anumite opţiuni pe care le poţi activa sau la care poţi renunţa.

 3. Utilizarea informaţiilor din înregistrarea calităţii de membru al Bisericii. Dacă eşti membru al Bisericii, informaţiile generale cu privire la calitatea ta de membru (de exemplu, nume, adresă şi număr de telefon) şi celelalte informaţii pe care doreşti să le furnizezi (de exemplu adresa de e-mail, o poză şi aşa mai departe) pot fi împărtăşite membrilor Bisericii din episcopia, ramura, ţăruşul sau districtul din care faci parte în scopuri administrative, cu consimţământul tău prealabil, dacă acest consimţământ este prevăzut în lege. Unele dintre informaţiile tale pot fi, de asemenea, vizualizate pe site-urile noastre de Internet, inclusiv LDS.org, acea vizualizare fiind limitată şi restricţionată permanent. Poţi opta să renunţi la împărtăşirea informaţiilor sau să limitezi cantitatea de informaţii opţionale pe care le împărtăşeşti modificând setările profilului tău pe fiecare site în parte.

  Pe lângă aceasta, informaţiile privind calitatea ta de membru, inclusiv datele tale personale de contact pot fi puse la dispoziţia conducerii Bisericii în scopuri administrative ale Bisericii.

 4. Conţinutul textelor publicate. Pe unele dintre site-urile noastre îţi poţi publica propriul text sau propriile comentarii legate de anumite subiecte. Unele dintre textele tale sunt menite să fie private şi invizibile pentru ceilalţi (de exemplu, notiţele personale online, consemnările în jurnal sau alte opţiuni similare). Totuşi, alte texte publicate sunt menite să fie publice şi vizualizate de ceilalţi (de exemplu, mărturiile scrise sau comentariile online din anumite zone ale site-urilor noastre).

  În cazurile în care conţinutul postărilor tale va fi făcut public sau împărtăşit unor terţe părţi, îţi vom solicita consimţământul personal, fie atunci când îţi creezi un profil separat (de exemplu ziontologist.org sau familysearch.org), fie în momentul în care încarci un conţinut (de exemplu, când încarci videoclipuri sau informaţii genealogice). Îţi recomandăm să fii prudent atunci când furnizezi un conţinut menit să fie făcut public şi să eviţi să postezi informaţii care pot cauza prejudicii sau daune, ţie sau altora, ori care prezintă acest risc.

  Toate materiale pe care le furnizezi, indiferent de conţinutul lor, vor fi stocate fie în sistemele noastre, fie în sistemele entităţilor afiliate nouă sau ale terţilor (aşa cum sunt acestea definite în secţiunea 7A de mai jos). Deşi normele industriei sunt menite să protejeze materialele tale de accesul neautorizat, divulgare sau modificare (după cum este menţionat în secţiunea 8 de mai jos), nu putem garanta confidenţialitate deplină şi putem, în anumite cazuri, alege sau fi obligaţi prin lege să punem la dispoziţia terţilor astfel de informaţii, după cum este menţionat în secţiunea 7 din acest document.

  Deşi nu avem nicio o obligaţie de a monitoriza conţinutul a ceea ce trimiţi, ne rezervăm dreptul să facem astfel oricând dorim. Ne rezervăm, de asemenea, dreptul de bloca sau şterge tot ceea ce considerăm a fi neadecvat, obscen, josnic, lasciv, murdar, violent, hărţuitor, defăimător, calomniator, neadevărat, ilegal, ameninţător sau dezaprobator în orice mod, indiferent dacă s-a dorit să fie privat sau public. Deoarece nu verificăm tot ceea ce se publică prin fiecare opţiune a fiecărui site, nu putem garanta că vom putea lua măsuri de protecţie în cazul în care furnizezi un material prin care divulgi informaţii despre cineva care este victimă a unei răutăţi sau a unui abuz sau pentru care există riscul de a deveni victima unei răutăţi sau unui abuz.

  Atunci când descoperim un conţinut pe care-l considerăm jignitor sau despre care credem că poate compromite protecţia informaţiilor personale sau confidenţiale ale tale sau ale altei persoane, vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a bloca sau a înlătura un asemenea conţinut.

 5. Păstrare. Păstrăm informaţii cu caracter personal şi conţinuturi strânse pentru o perioadă de timp rezonabilă pentru a realiza scopurile strângerii şi, apoi, le ştergem din sistemele noastre, cu excepţia câtorva informaţii privind istoricul profilului, înregistrări genealogice generale şi informaţii despre calitatea de membru pe care le reţinem ca parte a înregistrărilor genealogice permanente sau istorice ale Bisericii.

 6. Acces. Noi ne străduim să menţinem acurateţea informaţiilor personale şi ne bizuim pe tine să te asiguri că informaţiile personale sunt complete şi corecte. Poţi verifica, corecta sau înlătura informaţiile tale personale prin intermediul înregistrării tale pe site, prin profilul tău sau, acolo unde este valabil, prin contul tău SZU.

  Dacă eşti membru al Bisericii, unele dintre informaţiile tale personale pot fi actualizate doar făcând modificări în înregistrarea calităţii tale de membru al Bisericii. Astfel de modificări trebuie făcute contactându-l pe funcţionarul unităţii tale şi solicitându-i să facă acea modificare. Dacă întâmpini probleme cu modificarea sau actualizarea informaţiilor tale personale, ne poţi contacta trimiţându-ne un e-mail la adresa DataPrivacyOfficer@ldschurch.org. Vom face tot ce ne stă în putinţă să îţi oferim un răspuns în termen de 30 de zile de la data primirii e-mailului tău. Dacă nu vom putea răspunde solicitării tale în decursul celor 30 de zile sau nu îţi putem oferi accesul la informaţia solicitată, îţi vom explica motivul.

 7. Împărtăşirea şi divulgarea informaţiilor. Noi considerăm informaţiile tale personale ca fiind confidenţiale şi nu le vindem nimănui. Nu distribuim informaţiile tale personale altor părţi terţe cu excepţia următoarelor excepţii (sau în alte cazuri în care te înştiinţăm în mod concret şi-ţi obţinem consimţământul în prealabil):

  • A.Furnizori de părţi terţe. Este posibil să punem la dispoziţia terţilor informaţii cu caracter personal în folosul lor pentru a efectua servicii administrative în numele nostru (de exemplu procesarea plăţilor, întreţinerea, securitatea, analiza datelor, găzduirea şi aşa mai departe). În astfel de situaţii, furnizorii vor fi obligaţi prin contract să protejeze informaţiile cu caracter personal împotriva utilizării interzise (inclusiv pentru scopuri de marketing) sau a transferului, conform acestor Reguli cu privire la informaţiile cu caracter personal şi standardelor din industrie.

  • B.Entităţi ale Bisericii. Noi putem transfera informaţii personale către orice entitate afiliată Bisericii în vederea realizării scopurilor Bisericii. Pentru transferurile de informaţii referitoare la calitatea de membru, care se fac din Uniunea Europeană, se aplică clauzele contractuale standard realizate între entităţile Bisericii în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene. În cazul transmiterii online a informaţiilor cu caracter personal, considerăm că persoana care transmite acele informaţii face acest lucru cu bună ştiinţă, confirmând că înţelege şi este de acord cu procesarea datelor şi, acolo unde este valabil, cu transferarea lor peste hotare, în Statele Unite ale Americii, în scopurile în care au fost transmise.

  • C.Cerinţe legale. Este posibil să-ţi accesăm şi să-ţi divulgăm informaţiile cu caracter personal, postările, consemnările, conversaţiile pe chat, notiţele personale, conţinutul sau alte înregistrări de pe oricare alt site Web dacă noi considerăm că este legal şi potrivit şi acest lucru este solicitat prin citaţie sau printr-un alt ordin judecătoresc sau administrativ ori este cerut prin lege. Mai mult, îţi putem divulga informaţiile cu caracter personal şi orice alte informaţii pe care noi le considerăm, din punct de vedere legal, potrivite sau necesare pentru a preîntâmpina o încălcare a celorlalte obligaţii contractuale pe care le avem; pentru a lua măsuri de precauţie împotriva posibilelor acuzaţii; pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranţa site-ului, a oricărei persoane sau a publicului, în general; pentru a menţine şi a proteja siguranţa şi integritatea serviciilor noastre sau infrastructurii noastre; pentru a ne proteja pe noi înşine şi a proteja serviciile noastre împotriva utilizării frauduloase, abuzive sau ilicite; pentru a investiga şi a ne proteja împotriva pretenţiilor sau acuzaţiilor venite din partea terţilor sau pentru a sprijini instituţiile guvernamentale de implementare a legilor.

 8. Protejarea informaţiilor. Folosim mijloace tehnice şi administrative pentru a proteja informaţiile personale pe care le primim împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare şi modificării neautorizate şi pentru a le proteja confidenţialitatea. Ne verificăm în mod regulat procedurile de securitate şi avem în vedere tehnologiile şi metodele de securitate noi şi adecvate. Folosim, de asemenea, actuala tehnologie de criptare pentru a cripta transmisia informaţiilor către paginile noastre de logare. Cu toate acestea, pentru că nu putem garanta securitatea completă a acestor tehnologii de criptare, te rugăm să fii precaut când trimiţi online informaţii personale.

 9. Informaţii despre o terţă parte. Acolo unde legea locală permite, poţi trimite informaţii personale, inclusiv informaţii de contact ale altcuiva (cu alte cuvinte, o terţă parte) pentru a ne permite să contactăm acea persoană, să-i trimitem ceva sau să-ţi îndeplinim în vreun alt mod cererea. Informaţiile strânse vor fi folosite doar pentru a-ţi îndeplini cererea. Când oferi informaţii personale despre altcineva, trebuie mai întâi să obţii consimţământul acelei persoane, dacă acest consimţământ este cerut prin lege.

  Dacă tu sau altcineva ne-a oferit informaţiile tale cu caracter personal şi doreşti să soliciţi să nu mai fii contactat ulterior, te rugăm să urmezi procedurile de dezabonare sau de dezactivare puse la dispoziţie pe site-ul, buletinul informativ sau e-mailul respectiv şi aşa mai departe.

 10. Strângere informaţii pasive: tehnologii de urmărire, cookie-uri şi GIF-uri (imagini grafice interşanjabile) transparente. Când accesezi oricare dintre site-urile noastre, serverele sau sistemele noastre de filtrare pot strânge informaţii pe care navigatorul tău de Internet le trimite de fiecare dată când accesezi un site Web. Aceste date pot include, dar nu sunt limitate la, tipul navigatorului de Internet pe care îl foloseşti, sistemul tău de operare, preferinţa ta cu privire la limbă, orice pagină Web de referinţă pe care ai vizitat-o înainte de a accesa site-ul nostru, data şi ora solicitării făcute de fiecare vizitator şi informaţii pe care le cauţi pe site-uri noastre.

  Pentru a strânge informaţii, folosim, de asemenea, cookie-uri şi GIF-uri (imagini grafice interşanjabile) transparente. Cookie-ul este un bit ce conţine date, folosit pentru a transfera informaţii fie pe hard-discul calculatorului tău, fie pe navigatorul de Internet pe care îl foloseşti în scopul stocării de înregistrări. Un cookie este un fel de etichetă care le permite site-urilor noastre să-ţi recunoască navigatorul de Internet atunci când revii pe site-urile noastre. Un GIF transparent (cunoscut şi ca emiţător Web) este folosit în combinaţie cu respectivele cookie-uri pentru a ne ajuta să înţelegem cum interacţionează vizitatorii cu site-urile noastre. De obicei, un GIF transparent este o imagine grafică plasată pe un site Web. Folosirea de GIF-uri transparente ne permite să-ţi monitorizăm acţiunile când deschizi o pagină de Internet şi ne uşurează urmărirea şi înregistrarea activităţilor navigatoarelor de Internet recunoscute. De exemplu, folosind GIF-uri transparente, putem urmări accesarea paginilor pe site şi monitoriza utilizarea generală a traficului Web pe site-urile noastre.

  Strângem aceste informaţii pentru a înţelege mai bine felul în care utilizezi şi interacţionezi cu site-urile noastre pentru a-ţi putea îmbunătăţi experienţa. De asemenea, este posibil să împărtăşim aceste informaţii angajatorilor, antreprenorilor, furnizorilor de servicii şi entităţilor noastre afiliate, aşa cum este definit în secţiunea 7.

  Îţi poţi modifica setările navigatorului de Internet pe care îl foloseşti pentru a împiedica primirea cookie-urilor sau pentru a te înştiinţa înainte de acceptarea unui cookie de pe site-urile pe care le accesezi. Totuşi, dacă nu accepţi cookie-uri, este posibil să nu poţi utiliza anumite secţiuni sau funcţii de pe site-urile noastre.

 11. Respectarea regulilor şi întrebări legate de confidenţialitatea informaţiilor cu caracter personal. Avem un funcţionar în domeniul confidenţialităţii informaţiilor care se asigură de respectarea acestor Reguli cu privire la informaţiile cu caracter personal şi răspunde întrebărilor legate de confidenţialitatea informaţiilor sau de aspecte legate de siguranţă. Acest funcţionar ajută, de asemenea, la instruirea angajaţilor Bisericii cu privire la această respectare. Întrebările legate de aceste Reguli cu privire la informaţiile cu caracter personal sau de siguranţa informaţiilor personale pe care noi le procesăm trebuie trimise prin e-mail, fax sau poştă astfel:

  E-mail: DataPrivacyOfficer@ldschurch.org
  Fax: 1-801-240-1187
  Adresă: Data Privacy Office
  50 E. North Temple St.
  Salt Lake City, UT 84150-0018

  Confidenţialitatea privind copiii. Noi nu strângem cu bună ştiinţă informaţii de la copii mai mici de 13 ani pe cele mai multe dintre site-urile noastre. Oricare dintre site-urile noastre care strânge informaţii despre copii va face astfel doar cu acordul prealabil explicit al părintelui sau tutorelui copilului, în acord cu legea în vigoare. Recomandăm cu tărie ca minorii sub vârsta de 18 ani să le ceară părinţilor permisiunea înainte de a trimite vreo informaţie personală oricui pe Internet şi îi încurajăm pe părinţi să-şi înveţe copiii despre utilizarea în siguranţă a Internetului.

 12. Linkuri ale terţilor Nu suntem responsabili faţă de regulile referitoare la securitatea informaţiilor ale site-urilor terţelor părţi sau de conţinutul acestora. Pentru siguranţa ta, trebuie să treci în revistă regulile celorlalte site-uri pentru a te asigura că-ţi îndeplinesc aşteptările referitoare la regulile cu privire la securitatea informaţiilor.

 13. Modificări ulterioare asupra Regulilor cu privire la informaţiile cu caracter personal. Noi revizuim în mod regulat aceste Reguli cu privire la informaţiile cu caracter personal şi putem schimba, modifica, adăuga sau şterge porţiuni, după caz. Dacă modificăm aceste Reguli cu privire la informaţiile cu caracter personal în moduri care afectează felul în care îţi folosim informaţiile personale, te vom înştiinţa aici sau printr-o înştiinţare de pe pagina noastră principală. Vom actualiza, de asemenea, data revizuirii din josul paginii Reguli cu privire la informaţiile cu caracter personal. Te încurajăm să verifici din când în când pagina Reguli cu privire la informaţiile cu caracter personal pentru a fi informat cu privire la orice modificare.

Data la care a intrat în vigoare

Această versiune a Regulilor cu privire la informaţiile cu caracter personal a intrat în vigoare la data de 1 februarie 2012.