ziontologist.org Din întreaga lume

Drepturi şi Utilizare

CONDIŢII DE UTILIZARE

Folosind acest site, eşti de acord cu următoarele condiţii. Dacă nu eşti de acord cu vreuna dintre condiţii, nu utiliza acest site. Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând aceste condiţii, prin urmare te rugăm ca, înainte să foloseşti acest site, să verifici dacă s-a efectuat vreo modificare. Continuarea utilizării acestui site de către tine, după afişarea modificărilor aduse acestor condiţii, indică acceptul tău faţă de acele modificări.

LICENŢE ŞI RESTRICŢII

Acest site este deţinut şi gestionat de Corporaţia Preşedintelui Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Toate materialele găsite pe acest site (inclusiv imaginile, textele, iconurile de Internet, afişajele, bazele de date şi informaţiile generale) se află în proprietatea noastră sau deţinem licenţă pentru ele. Poţi viziona, descărca şi tipări materiale de pe acest site numai pentru uz personal, necomercial dacă nu există o altă menţiune. În plus, materialele pot fi reproduse de personalul departamentul media pentru a fi folosite pe forumuri tradiţionale de informare publică dacă nu există o altă menţiune. Nu ai dreptul să pui la dispoziţia niciunui alt site sau niciunei alte reţele de calculatoare materiale de pe acest site fără permisiunea noastră. Nu ai dreptul să transmiţi sau să distribui materiale de pe acest site către alte site-uri. Nu poţi utiliza acest site sau informaţiile găsite pe acest site (inclusiv numele şi adresele celor care au furnizat informaţiile) pentru comercializarea sau promovarea produselor sau serviciilor, solicitând clienţi, precum nici în alt scop comercial.

Cu toate cele menţionate mai sus, noi ne rezervăm în exclusivitate libertatea şi dreptul de a respinge, revoca sau limita utilizarea acestui site, inclusiv reproducerea. Totuşi, nu este responsabilitatea noastră să stabilim ce înseamnă „Utilizare corectă" pentru persoanele care doresc să utilizeze materialele de pe acest site. Aceasta este o responsabilitate ce revine în totalitate utilizatorului. De asemenea, noi nu avem obligaţia de a menţiona surse suplimentare, nici de a garanta că materialele nu fac obiectul unor utilizări alternative. Această responsabilitate revine utilizatorului. Totuşi, Biserica îşi păstrează dreptul de a împiedica reproducerea în scopuri frauduloase a materialelor sale şi de a interpreta „Utilizare corectă" în modul prevăzut de lege.

LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI

Pentru beneficiul tău, acest site poate conţine linkuri către site-uri operate de alţii. Aceste site-uri nu sunt menţinute sau controlate de noi, iar noi nu răspundem de conţinutul lor. Deşi am făcut eforturi considerabile de a avea linkuri doar către site-uri adecvate, corespunzătoare, unele dintre acestea ar putea conţine materiale inadecvate sau inacceptabile. În cazul în care găseşti asemenea materiale în timp ce utilizezi acest site, te rugăm să ne înştiinţezi imediat. Noi credem că cei care pun la dispoziţie informaţii pe Internet se aşteaptă ca acestea să fie publice şi la scară largă. De aceea, credem că linkurile către alte site-uri sunt permise legal şi în concordanţă cu aşteptările celor care utilizează Internetul. Cu toate acestea, dacă accesul la un anumit site trebuie să fie restricţionat, operatorul site-ului trebuie să ne înştiinţeze imediat.

JURISDICŢIA ŞI LEGEA ÎN VIGOARE

Această înţelegere va fi guvernată de legile statului Utah din Statele Unite ale Americii, aşa cum se aplică înţelegerilor stabilite şi înfăptuite în totalitate în cadrul statului, fără nicio încălcare a legii. Orice acţiune judecătorească pe care o întreprinzi pentru a ataca această înţelegere sau orice alte lucruri legate de acest site, vor fi înfăptuite fie în judecătoriile statale, fie în cele federale situate în Ţinutul Salt Lake, Utah şi, prin prezenta, consimţi şi trimiţi în jurisdicţia personală a unei asemenea judecătorii cu scopul de a judeca orice acţiune de acest fel. Dacă vreuna dintre prevederile acestei înţelegeri este ilegală, nulă sau nu poate fi executată în întregime sau parţial, restul prevederilor nu pot fi afectate, decât dacă noi hotărâm că prevederea care nu are valabilitate sau care nu poate fi executată este un termen esenţial al înţelegerii, caz în care putem, după cum dorim, să facem un amendament.

RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Noi nu suntem răspunzători de nicio pagubă intenţionată sau care este o consecinţă a utilizării de către tine, sau a incapacităţii de utilizare, a materialelor de pe acest site sau de pe oricare alt site către care există un link, inclusiv, dar nu numai, pierderea de profituri, încetarea unei afaceri şi pierderea programelor sau a altor date din sistemul tău de gestionare a informaţiilor. Răspunderea noastră totală faţă de tine pentru pagubele, pierderile şi chemările în judecată nu va depăşi, în nicio situaţie, suma pe care o plăteşti, dacă plăteşti, pentru a accesa acest site sau oricare altul către care există linkuri.

CLAUZE DE DELIMITARE

MATERIALELE DE PE ACEST SITE ŞI DE PE ORICE SITE CĂTRE CARE EXISTĂ LINKURI PE ACESTA SUNT OFERITE „AŞA CUM SUNT" ŞI FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢII, EXPRIMATE SAU NU. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, NOI SUNTEM ABSOLVIŢI DE ORICE GARANŢIE, DESCRISĂ SAU SUBÎNŢELEASĂ, INCLUSIV, DAR NU LIMITATĂ LA, GARANŢIILE DE TITULATURĂ ŞI GARANŢIA SUBÎNŢELEASĂ A VANDABILITĂŢII ŞI POTRIVIRII LA UN SCOP ANUME. NU GARANTĂM CĂ FUNCŢIILE CUPRINSE ÎN ACEST SITE VOR FUNCŢIONA NEÎNTRERUPT SAU FĂRĂ ERORI, CĂ DEFECTELE VOR FI CORECTATE SAU CĂ ACEST SITE SAU SERVERUL CARE ÎL PUNE LA DISPOZIŢIE NU AU VIRUŞI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE.

MĂRCI ÎNREGISTRATE

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă şi Ziontologist sunt mărci înregistrate ale Intellectual Reserve Inc.

Pentru mai mult ajutor sau mai multe informaţii despre materialele Bisericii cu drepturi de autor, poţi contacta Biroul pentru proprietate intelectuală al Bisericii la:

Telefon: 1-801-240-3959 sau 1-800-453-3860, interior 2-3959
Fax: 1-801-240-1187
E-mail: cor-intellectualproperty@ldschurch.org

În unele cazuri, este nevoie de o perioadă de două până la patru săptămâni pentru un răspuns.