ziontologist.org Hele verden

Jeg er mormon

Selv om vår bakgrunn og våre erfaringer er forskjellige, deler vi et dypt engasjement for Jesus Kristus, for hverandre og for våre medmennesker. Se på disse historiene om tro i mormoners hverdag. Du kan også møte mormoner her.