ziontologist.org Visā pasaulē
Mūsu cilvēki
Mūsu vērtības
Kam mēs ticam
Apmeklējiet mūs
.

Konfidencialitātes politika

Jūsu personiskās informācijas privātums Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcai un mums, oficiāli saistītajām organizācijām (turpmāk šajā dokumentā minami kā termini „Baznīca”, „mēs”, „mūs” un citi līdzīgi), ir svarīgs. Šī Konfidencialitātes politika ir paredzēta kā vispārējs paziņojums par to, kā mēs apkopojam, izmantojam un apstrādājam personisko informāciju, kuru jūs sniedzat savās mājaslapās vai interneta aplikācijās (attiecināms uz „mājaslapas”). Mēs cenšamies apkopot, izmantot un izplatīt personisko informāciju atbilstoši tās valsts likumiem, no kuras šī personiskā informācija ir iegūta. Šī Konfidencialitātes politika attiecas uz šo mājaslapu, kura pieder un kuru pārvalda Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidējošā bīskapa korporācija vai FamilySearch International (kā norādīts mājaslapas pirmajā lapā).

Noteiktās jurisdikcijās ar Baznīcu saistītās organizācijas var piemērot īpašas Konfidencialitātes politikas sadaļas, lai pielāgotu to vietējām likuma prasībām. Ja tiks uzskatīts, ka ir nepieciešami papildus noteikumi, mēs jums par to paziņosim.

Lielāko daļu mūsu mājaslapu jūs varat apmeklēt, nesniedzot personisku informāciju. Tad, kad personiskā informācija ir nepieciešama, mēs stingri ievērojam tālāk norādītos Konfidencialitātes politikas principus attiecībā uz to, kā mēs apkopojam, izmantojam, izplatām, pārsūtam un uzglabājam jūsu informāciju.

Konfidencialitātes pielietošana

 1. Informācijas apkopošana. Kad jūs izveidojat PDS kontu pa tiešo vai caur FamilySearch mājaslapu, reģistrējat kontu vienā no mūsu mājaslapām, pievienojat informāciju profilā vai veicat līdzīgas darbības, mēs varam apkopot vai iegūt no jums vai jūsu Baznīcas locekļa pierakstiem (ja piemērojams) informāciju, kas ietver, bet neattiecas tikai uz, jūsu vārdu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru, fotogrāfiju, kontaktu vai profila iestatījumus un Baznīcas organizācijas informāciju.

  Mēs arī varam apkopot informāciju, kuru interneta ierīce vai interneta pārlūks sūta ik reizi, kad apmeklējat vienu no mūsu mājaslapām, tai skaitā, interneta protokola adresi.

 2. Personiskās informācijas izmantošana. Mēs varam izmantot personisko informāciju, kuru sniedzāt, lai (a) ar jums sazinātos, (b) izpildītu jūsu lūgumus, (c) lūgtu jūsu brīvprātīgu atsauksmi par mājaslapas funkcijām vai saturu vai (d) palīdzētu īstenot mūsu misiju.

  Mēs varam izmantot jūsu personisko informāciju iekšējām vajadzībām, tai skaitā, auditam, datu analīzei, sistēmas pārbaudei un izpētei.

  Turklāt mēs varam izmantot jūsu sniegto personisko informāciju un informāciju, kuru sūta jūsu interneta pārlūks (skatīt zemāk atrodamo 10. sadaļu), lai atrastu lietotājus, kuri traucē mūsu mājaslapas darbībai, vai arī lai personalizētu katra lietotāja mājaslapas izmantošanu.

  Ja jūsu informācija būs jāizmanto nolūkiem, kas nav iepriekš aprakstīti, mēs jūs informēsim un savlaicīgi lūgsim jūsu piekrišanu, ja tā tiek likumīgi prasīta.

  Laiku pa laikam mēs jūs informēsim par iespējām atteikties vai pieteikties noteiktu funkciju izmantošanai.

 3. Baznīcas locekļa pieraksta numura izmantošana. Ja jūs esat Baznīcas loceklis, jūsu vispārējā Baznīcas locekļa informācija (piemēram, vārds, adrese un tālruņa numurs) un cita izvēles informācija, kuru jūs varat izvēlēties sniegt (piemēram, e-pasta adrese, fotogrāfija un tā tālāk) var tikt koplietota ar Baznīcas locekļiem jūsu bīskapijā, draudzē, stabā vai apgabalā Baznīcas iekšējām vajadzībām, ar jūsu piekrišanu, ja jūsu atļauja tiek ar likumu prasīta. Noteikta jūsu informācija var būt pieejama nepilnā un ierobežotā veidā jūsu interneta mājaslapās, tai skaitā, LDS.org. Jūs varat attiekties no dalīšanās ar informāciju vai ierobežot izvēles informācijas pieejamību, pielāgojot sava profila iestatījumus individuālajās mājaslapās.

  Turklāt jūsu Baznīcas locekļa informācija, tai skaitā, jūsu personiskā kontaktinformācija, var tikt koplietota ar Baznīcas vadītājiem Baznīcas iekšējiem nolūkiem.

 4. Satura iesniegšana. Dažās no mūsu mājaslapām noteiktās vietās jūs varat ievietot savu materiālu un komentārus. Daži no jūsu iesniegtajiem materiāliem ir paredzēti personīgai lietošanai un nav apskatāmi citiem (piemēram, personīgie tiešsaistes pieraksti, ieraksti dienasgrāmatā vai līdzīgas funkcijas). Tomēr citi satura iesniegumi var būt paredzēti publiskai pieejai un citu cilvēku apskatei (piemēram, rakstiskas liecības vai tiešsaistes komentāri noteiktās vietās mūsu mājaslapās).

  Gadījumos, kad jūsu satura iesniegumi tiks publiskoti vai tiks koplietoti ar citām trešajām pusēm, mēs lūgsim jūsu vienreizēju atļauju vai nu pie profila izveidošanas (piemēram, ziontologist.org vai familysearch.org), vai arī augšupielādējot saturu (piemēram, kad augšupielādējat videomateriālu vai ģenealoģijas informāciju). Mēs jūs aicinām būt piesardzīgiem, kad iesniedzat saturu, kas ir paredzēts publiskai apskatei, un izvairieties iesniegt saturu, kas varētu aizskart vai kaitēt, vai varētu radīt risku jums vai citiem tapt aizskartiem vai gūt kaitējumu.

  Visi jūsu satura iesniegumi tiks uzglabāti vai nu mūsu sistēmā, vai arī mūsu sadarbības organizācijās, vai pie trešajām pusēm (kā zemāk izklāstīts sadaļā 7A). Lai arī tiek izmantoti industrijas standarti, lai aizsargātu jūsu iesniegumus no neautorizētas pieejas, izpaušanas vai modificēšanas (kā tas ir izklāstīts sekcijā 8), mēs nevaram garantēt pilnīgu privātumu un dažos gadījumos mēs varam izvēlēties vai ar likumīgu prasību izpaust šādu informāciju trešajām pusēm, kā tas ir izklāstīts šī dokumenta 7. sekcijā.

  Lai arī mums nav pienākuma pārraudzīt jūsu satura iesniegumus, mēs paturam tiesības to darīt pēc saviem ieskatiem. Mēs arī paturam tiesības bloķēt vai izņemt jebkuru saturu, kuru uzskatām par neatbilstošu, neķītru, piedauzīgu, baudkāru, vardarbīgu, uzmācīgu, nomelnojošu, apmelojošu, nepatīkamu, nelikumīgu, draudošu vai kā citādi nosodāmu, neatkarīgi no tā, vai tas ir bijis privātam vai publiskam nolūkam. Tā kā mēs nepārskatām visu iesniegto saturu, kas tiek iesniegts katrā mājaslapas sadaļā, mēs nevaram garantēt, ka spēsim pieņemt atbilstošus mērus, ja jūs sniedzat saturu, kurā atklājat informāciju par personu, kura ir aizskaršanas vai kaitējuma upuris vai ir pakļauta riskam kļūt par aizskaršanas vai kaitējuma upuri.

  Kad mēs saskaramies ar saturu, kuru mēs uzskatām par aizvainojošu vai kas var kaitēt jūsu vai kādas citas personas personiskās informācijas privātumam, mēs darām visu, lai bloķētu vai izņemtu šādu saturu.

 5. Uzglabāšana. Mēs uzglabājam apkopoto personisko informāciju un iesniegto saturu noteiktu laiku, lai izpildītu apkopošanas mērķi un tad izdzēšam to no mūsu pierakstiem, izņemot noteiktu profila informācijas vēsturi, vispārējus ģenealoģijas pierakstus un Baznīcas locekļa informāciju, kas saglabājas kā daļa no ģenealoģijas un Baznīcas vēstures pierakstiem.

 6. Pieeja. Mēs cenšamies uzturēt personiskās informācijas precizitāti un paļaujamies uz jums, ka jūs parūpēsieties, lai jūsu personiskā informācija būtu pilnīga un precīza. Jūs varat apstiprināt, izlabot vai izņemt jūsu personisko informāciju, reģistrējoties savā mājaslapā, savā profilā vai arī izmantojot savu PDS kontu, kur tas ir piemērojams.

  Ja jūs esat Baznīcas loceklis, daļa jūsu personiskās informācijas var būt atjaunota, tikai izdarot izmaiņas jūsu Baznīcas locekļa pierakstā. Šādas izmaiņas var tikt veiktas, sazinoties ar jūsu draudzes lietvedi un pieprasot veikt vajadzīgās izmaiņas. Ja jūs saskaraties ar grūtībām veikt izmaiņas vai atjaunot savu personisko informāciju profilā, jūs varat ar mums sazināties, sūtot e-pastu uz DataPrivacyOfficer@ldschurch.org. Pēc jūsu e-pasta saņemšanas mēs darīsim visu, lai nodrošinātu jums atbildi 30 dienu laikā. Ja mēs nevarēsim sniegt jums atbildi 30 dienu laikā vai nevarēsim nodrošināt jums pieeju prasītajai informācijai, mēs jums sniegsim paskaidrojumu.

 7. Informācijas izplatīšana un izpaušana. Mēs attiecamies pret jūsu personisko informāciju kā pret konfidenciālu un nevienam to nepārdodam. Mēs nedalāmies ar jūsu personisko informāciju ar citām pusēm, izņemot tālāk norādītajos gadījumos (vai arī citos gadījumos, kad mēs jums par to iepriekš paziņojam un saņemam jūsu atļauju):

  • A. Trešās puses izpildītāji. Mēs varam sniegt personisko informāciju izmantošanai trešajām pusēm, lai nodrošinātu iekšējo funkciju izpildi mūsu labā (piemēram, maksājumu apstrādi, uzturēšanu, drošību, datu analīzi, datu uzturēšanu un tā tālāk). Šādos gadījumos izpildītājiem uz līguma pamata būs jānodrošina personiskās informācijas drošība pret izmantošanu citiem nolūkiem (tai skaitā mārketinga nolūkiem) vai arī jānodod tā tālāk atbilstoši šai Konfidencialitātes politikai un industrijas standartiem.

  • B. Baznīcas organizācijas. Mēs varam pārsūtīt personisko informāciju jebkurai ar Baznīcu saistītai organizācijai, lai īstenotu Baznīcas mērķus. Ja Baznīcas locekļu informācija tiek pārsūtīta no Eiropas Savienības, mēs balstāmies uz atrunātiem standarta līgumiem starp Baznīcas organizācijām saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām. Personiskās informācijas tiešsaistes iesniegumu gadījumā mēs uzskatām indivīda iesniegumu par piekrišanas apstiprinājumu, kas norāda piekrišanu datu apstrādei, kā arī piekrišanu pārrobežu datu pārsūtīšanai uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kur tā ir piemērojama mērķiem, kādiem tā ir paredzēta.

  • C. Tiesiskās prasības. Mēs varam piekļūt un atklāt jūsu personisko informāciju, iesniegumus, dienasgrāmatas ierakstus, tiešsaistes sarunas, personīgos pierakstus, saturu un citus iesniegumus jebkurai mājaslapai, ja mums ir pārliecība, ka tas ir jādara tiesas vai citu tiesisku vai administratīvu lēmumu rezultātā, vai arī ja to pieprasa likums. Turklāt mēs varam atklāt jūsu personisko informāciju un citu informāciju, ja mēs uzskatām, ka tas ir atbilstoši vai nepieciešams, lai novērstu citu mūsu līgumu noteikumu pārkāpšanu; lai veiktu piesardzības pasākumus pret trau cējumiem; lai aizsargātu tiesības, īpašumu vai drošību mājaslapai, jebkuram indivīdam vai sabiedrībai kopumā; uzturēt un aizsargāt mūsu pakalpojumu un infrastruktūras drošību; aizsargāt sevi un savus pakalpojumus no viltus, aizskarošas vai nelikumīgas izmantošanas; lai izmeklētu un aizsargātu sevi pret trešo pušu tiesiskām prasībām un nepamatotiem apgalvojumiem; vai palīdzēt valsts tiesībsargājošām instancēm.

 8. Informācijas aizsardzība. Mēs izmantojam tehniskus un organizatoriskus risinājumus, lai aizsargātu personisko informāciju pret pazušanu, nepareizu izmantošanu un neautorizētu mainīšanu un aizsargātu tās konfidencialitāti. Mēs regulāri pārskatām mūsu drošības procedūras un izskatām atbilstošas jaunākās tehnoloģijas un metodes. Mēs arī izmantojam jaunākās kodēšanas tehnoloģijas, lai kodētu datus mūsu pierakstīšanās lapās. Tomēr, tāpēc ka mēs nevaram garantēt pilnīgu šo tehnoloģiju drošību, lūdzu, esiet piesardzīgi, kad iesniedzat personiskos datus tiešsaistē.

 9. Trešās puses dati. Kur vietējie likumi to atļauj, jūs varat iesniegt personisku informāciju, tai skaitā, kontaktinformāciju par vēl kādu cilvēku, kas neesat jūs pats (citiem vārdiem sakot, trešo personu), lai mēs varētu ar šo personu kontaktēties, veikt piegādi vai kā citādi izpildīt jūsu lūgumu. Iegūtā informācija tiks izmantota tikai, lai izpildītu jūsu lūgumu. Kad iesniedzat personisku informāciju par kādu cilvēku, kas neesat jūs pats, jums vispirms ir jāsaņem tās personas atļauja, ja likums pieprasa šīs personas atļauju.

  Ja jūs vai kāds cits ir sniedzis mums savu personisko kontaktinformāciju un vēlaties, lai mēs vairs ar jums nesazināmies, lūdzu, ievērojiet atteikuma procedūras konkrētajā mājaslapā, e-pasta ziņā vai tamlīdzīgi.

 10. Pasīvā datu apkopošana: izsekošanas tehnoloģijas, cookies un caurspīdīgie GIFi. Kad jūs apmeklējat kādu no mūsu mājaslapām, mūsu serveri vai filtrēšanas sistēmas var apkopot informāciju, kuru jūsu interneta pārlūks nosūta katru reizi, kad apmeklējat mājaslapu. Šī informācija sevī var ietvert, bet nav attiecināma tikai uz, jūsu interneta pārlūka tipu, jūsu datora operētājsistēmu, jūsu valodas iestatījumiem un attiecīgo mājaslapu, kuru apmeklējāt, pirms nonācāt mūsu mājaslapā, datumu un laiku par katra apmeklētāja pieteikumu un informāciju par to, ko jūs meklējāt mūsu mājaslapā.

  Mēs arī izmantojam cookies un caurspīdīgos GIFus informācijas iegūšanai. Cookies ir nelieli teksta faili, kurus izmanto, lai nosūtītu informāciju vai nu uz jūsu datora cieto disku, vai arī uz jūsu interneta pārlūku, lai saglabātu pierakstus. Cookies kalpo kā tādas atzīmes, kas palīdz mūsu mājaslapām atpazīt jūsu interneta pārlūku, kad jūs atgriežaties mūsu mājaslapās. Caurspīdīgais GIFs (pazīstams arī kā interneta bāka) tiek izmantots kopā ar cookies, lai palīdzētu saprast, kā lietotāji izmanto mūsu mājaslapas. Caurspīdīgais GIFs parasti ir grafiska bildīte izvietota mājaslapā. Caurspīdīgo GIFu izmantošana ļauj mums pārraudzīt jūsu darbību, kad atverat mūsu mājaslapu, un tas palīdz mums vieglāk sekot un ierakstīt darbības, kuras veicat caur pazīstamākajiem interneta pārlūkiem. Piemēram, izmantojot caurspīdīgos GIFus, mēs varam izsekot mājaslapas apmeklēšanas ceļus un uzraudzīt kopējo lietojumu, un interneta satiksmes maršrutu mūsu mājaslapās.

  Mēs apkopojam šo informāciju, lai labāk saprastu, kā jūs izmantojat un mijiedarbojaties mūsu mājaslapās, lai uzlabotu jūsu lietošanas ērtumu. Mēs šajā informācijā varam arī dalīties ar mūsu darbiniekiem, partneriem, pakalpojumu nodrošinātājiem un ar mums saistītām organizācijām, kā tas ir noteikts 7. sekcijā.

  Jūs varat izmainīt sava interneta pārlūka iestatījumus, lai apturētu cookies darbību, vai arī lai jums tiktu prasīta piekrišana to lietošanai no mājaslapas, kuru vēlaties apmeklēt. Ja jūs nepieņemat cookies, jums var rasties problēmas ar kādu mūsu mājaslapu daļu izmantošanu.

 11. Politikas atbilstība un jautājumi par personas informācijas privātumu. Mums ir datu privātuma uzraugs, kurš nodrošina atbilstību šai Konfidencialitātes politikai un atbild uz jautājumiem par datu privātumu un drošības problēmām. Šis uzraugs arī palīdz apmācīt Baznīcas darbiniekus par atbilstības jautājumiem. Jautājumus par Konfidencialitātes politiku vai personiskās informācijas, kuru mēs apstrādājam, drošību varat sūtīt pa tālāk norādīto e-pastu, faksu vai pasta adresi:

  E-pasts: DataPrivacyOfficer@ldschurch.org
  Fakss: 1-801-240-1187
  Adrese: Data Privacy Office
  50 E. North Temple St.
  Salt Lake City, UT 84150-0018

  Bērnu konfidencialitāte. Mūsu mājaslapās mēs apzināti neapkopojam informāciju par bērniem, kuri ir jaunāki par 13 gadiem. Jebkura mūsu mājaslapa, kas apkopo informāciju par bērniem, to dara ar iepriekš saņemtu vecāku vai aizbildņu atļauju, kā tas ir noteikts likumā. Mēs stingri iesakām, lai tie, kas ir jaunāki par 18 gadiem, lūgtu vecākiem atļauju pirms jebkādas personiskas informācijas sūtīšanas kādam internetā, un mēs mudinām vecākus mācīt savus bērnus par drošu interneta lietošanu.

 12. Trešās puses saites. Mēs neesam atbildīgi par konfidencialitātes ievērošanu vai saturu jebkādām trešo pušu mājaslapām. Jūsu pašu drošībai jums vajadzētu pārbaudīt citu mājaslapu politiku, lai pārliecinātos, ka tā atbilst jūsu personiskās konfidencialitātes prasībām.

 13. Konfidencialitātes politikas izmaiņas nākotnē. Mēs regulāri pārskatām šo Konfidencialitātes politiku un varam pēc nepieciešamības mainīt, pārveidot vai izņemt tās daļas. Ja mēs veiksim šajā Konfidencialitātes politikā izmaiņas, kas ietekmēs to, kā mēs izmantojam jūsu personisko informāciju, mēs jums par to paziņosim šeit vai arī paziņojumā mūsu mājaslapā. Mēs arī atjaunosim revīzijas datumu attiecīgajā Konfidencialitātes politikas sadaļā. Mēs jūs mudinām laiku pa laikam pārbaudīt Konfidencialitātes politiku, lai būtu informēti par jebkādām izmaiņām.

Spēkā esošais datums

Šī Konfidencialitātes politika stājās spēkā 2012. gada 1. februārī.