ziontologist.org Világszerte

Jogosultság és felhasználás

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

E weboldal használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket. Ha nem ért egyet e feltételek bármelyikével, ne használja ezt az oldalt! A feltételek változtatási jogát fenntartjuk, így kérjük, nézze meg a változásokat, amikor legközelebb használja az oldalt! Ha a változások közzététele után is tovább használja az oldalt, azzal azt jelzi, hogy elfogadja a változásokat.

HASZNÁLATI JOGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Ezt a weboldalt Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Elnöki Testülete birtokolja és működteti. Az oldalon található minden anyag (ideértve a képeket, szöveget, ikonokat, bemutatókat, adatbázisokat és általános információkat) a mi tulajdonunkban van, vagy a mi engedélyünktől függ. Kizárólag személyes, nem kereskedelmi célból szabad megtekinteni, letölteni és kinyomtatni anyagokat erről az oldalról, kivéve, ahol másként van feltüntetve. Az anyagokat ezenkívül a média munkatársai is lemásolhatják abból a célból, hogy hagyományos hírközlési fórumokon felhasználják azokat, amennyiben nincs mellettük ezt megtiltó jelzés. Engedélyünk nélkül erről az oldalról semmilyen anyag nem tehető közzé egy másik honlapon vagy számítógépes hálózaton. Semmilyen anyag nem vihető át erről az oldalról más oldalakra, és nem is terjeszthető. Ez az oldal és az itt található adatok (ideértve azoknak a nevét és címét, akik beszolgáltatták adataikat) nem használható semmiféle termék vagy szolgáltatás árusítására vagy hirdetésére, ügyfelek toborzására, illetve semmi egyéb üzleti célra.

A fent említettek ellenére fenntartjuk a jogot arra, hogy megtagadjuk, visszavonjuk vagy korlátozzuk az oldal használatát, ideértve mindennemű reprodukciót is. Nem tartozunk azonban felelősséggel annak tekintetében, hogy megszabjuk, mi a „korrekt felhasználás” azok esetében, akik szeretnének felhasználni különböző anyagokat erről az oldalról. Ez teljes mértékben a felhasználó felelőssége. Továbbá nem vagyunk kötelesek további forrásokat megadni, illetve garantálni, hogy az anyagok szabad felhasználásúak egyéb célokra. Ez is a felhasználó felelőssége marad. Az egyház fenntartja a jogot, hogy megelőzze az anyagok jogtalan felhasználását, és a „korrekt felhasználást” a saját törvényértelmezése szerint definiálja.

HIVATKOZÁS

Kényelmi szempontokból ez az oldal tartalmazhat hivatkozásokat mások által működtetett weboldalakhoz. Ezeket az oldalakat nem mi működtetjük és ellenőrizzük, és nem vállalunk felelősséget azok tartalmáért. Bár jóhiszemű erőfeszítést tettünk, hogy csak ízléses, helyénvaló oldalakra adjunk hivatkozásokat, néhányukon lehetnek helytelen vagy megkérdőjelezhető anyagok. Ha e weboldal használata során ilyen anyagokat talál, kérjük, azonnal jelezze felénk! Hisszük azt, hogy mindazok, akik az interneten anyagokat tesznek közzé, számítanak arra, hogy ahhoz nyilvánosan és széles körben hozzá lehet majd férni. Ennek értelmében hisszük azt, hogy a további oldalakra adott hivatkozások jogilag megengedettek, és összhangban vannak az internetet használók elvárásaival. Ha azonban egy adott lap felhasználását korlátozni kell, kérjük, a lapot működtető személy azonnal jelezze felénk!

HATÁSKÖR ÉS A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK

E megállapodásban az Amerikai Egyesült Államok Utah államának törvényei irányadóak, a teljes mértékben az államban létrejött és az államban teljesítendő megállapodásokra vonatkozó jogszabályok alapján, elkerülve a törvénnyel ellentétes bármely elv érvényesülését. Ezen megállapodás betartatására tett lépés, vagy a lappal kapcsolatos bármilyen ügy a Utah állambeli, Salt Lake Cityben működő állami vagy szövetségi bíróság elé kerül, és Ön ezennel egyetért azzal, és alárendeli magát az említett bíróságok személyes joghatóságának az ilyen peres ügyek intézése kapcsán. Ha e megállapodás bármely része törvénytelen, semmis vagy akár részben, akár egészében nem kikényszeríthető, az nem hat ki a fennmaradó kitételekre, kivéve, ha úgy látjuk, hogy az érvénytelen illetve nem kikényszeríthető kitétel elengedhetetlen része a megállapodásnak, mely esetben jogunkban áll egyoldalúan megváltoztatni a megállapodást.

A FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KORLÁTAI

Nem vagyunk felelősek semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, mely abból ered, ahogy használja vagy rosszul használja ezt a honlapot vagy bármely hivatkozásként feltüntetett honlapot, ideértve de nem kizárólagosan a profittól való elesést, az üzleti ügyekben bekövetkezett zavart, valamint az információs rendszerből elveszett programokat vagy egyéb adatokat. Az általunk az összes kárért vállalt felelősségvállalás semmi esetben nem haladja meg az Ön által a weblap és annak linkjei megtekintésére kifizetett összeget.

FELELŐSSÉG ELHÁRÍTÁSA

AZ EZEN AZ OLDALON ÉS AZ INNEN HIVATKOZOTT OLDALAKON TALÁLHATÓ ANYAGOK A „MAGUK JELENLEGI FORMÁJÁBAN” ÉRHETŐEK EL, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL. AZ IDEVONATKOZÓ HATÁLYOS TÖRVÉNY LEGTELJESEBB ÉRTELMÉBEN NEM ADUNK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, IDEÉRTVE DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A JOGCÍMSZAVATOSSÁGOT ÉS AZ ELADHATÓSÁG VAGY EGY KONKRÉT CÉLRA VALÓ MEGFELELÉS GARANCIÁJÁT. NEM GARANTÁLJUK, HOGY AZ E HONLAPON TALÁLHATÓ FUNKCIÓK ZAVARTALANUL ÉS HIBÁTLANUL FOGNAK MŰKÖDNI, A HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK, ILLETVE HOGY AZ OLDAL VAGY AZ AZT ELÉRHETŐVÉ TEVŐ SZERVER MENTES MINDENFÉLE VÍRUSTÓL ÉS MÁS KÁROS ELEMEKTŐL.

VÉDJEGYEK

Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza és a mormon szó az Intellectual Reserve, Inc. védjegye.

Azon anyagokkal kapcsolatos további segítség vagy információk végett, amelyekre az egyház formál szerzői jogot, felveheti a kapcsolatot az egyház Szellemi Tulajdon Hivatalával:

Telefon: 1-801-240-3959 vagy 1-800-453-3860, mellék: 2-3959
Fax: 1-801-240-1187
E-Mail: cor-intellectualproperty@ldschurch.org

Néhány esetben 2–4 hétbe is telhet a válasz.