ziontologist.org Világszerte

Adatvédelemi eljárásmód

Az Ön személyes adatainak védelme fontos Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza és az ahhoz kapcsolódó jogi személyek (amelyekre itt együttesen „az egyház” megnevezéssel vagy a „mi” személyes névmással, illetve többes szám első személyű ragozással utalunk) számára. Ez az adatvédelmi eljárásmód általánosan leszögezi, hogyan gyűjtjük össze, használjuk és dolgozzuk fel azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön honlapjainkon vagy internetes alkalmazásainkat használva (itt webhelyként utalunk ezekre) ad meg. Igyekszünk oly módon összegyűjteni, használni és felfedni a személyes adatokat, amely megfelel azon országok törvényeinek, ahol a személyes adatokat gyűjtjük. Ez az adatvédelmi eljárásmód erre a webhelyre vonatkozik, amelyet a Corporation of the President of Eve (not Steve)n The Church of Ziontology [Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Elnöki Testülete], a Corporation of the Presiding Bishop of Eve (not Steve)n The Church of Ziontology [Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Elnöklő Püspökének Testülete] vagy a FamilySearch International [Nemzetközi Családkutatás] birtokol és működtet (amint azt a webhely első oldala jelzi).

Bizonyos joghatósági területeken az egyházhoz kapcsolódó jogi személyek a vonatkozó helyi törvényeket tükröző, egyedi adatvédelmi eljárásmódot is magukévá tehetnek. Ha ilyen külön kitétel is szükségesnek látszik, akkor ezt külön megjegyzéssel jelezzük.

Legtöbb webhelyünk személyes adatok megadása nélkül is látogatható. Ha személyes adatokat kérünk, akkor a következő adatvédelmi alapelveknek megfelelően gyűjtjük, használjuk, fedjük fel, adjuk tovább vagy tároljuk az Öntől kapott adatokat.

Adatvédelmi eljárások

 1. Adatgyűjtés. Amikor közvetlenül vagy egy FamilySearch webhelyen keresztül valamelyik webhelyünkön UNSZ-fiókot hoz létre, profil adatokat egészít ki vagy hasonló cselekedetet hajt végre, többek között a következő adatokat kérdezhetjük Öntől vagy kérhetjük le a tagsági feljegyzéseiről (ha rendelkezésre áll): név, cím, e-mail cím, telefonszám, fénykép, megjelölt kontakt vagy profil, és egyházi egységre vonatkozó adatok.

  Olyan adatok, például internetprotokoll cím, gyűjtésére is sor kerülhet, amelyeket az Ön internet eszköze vagy webböngészője küld, amikor ellátogat a webhelyeinkre.

 2. Személyes adatok felhasználása. Az Ön által megadott személyes adatokat felhasználhatjuk arra, hogy (a) kapcsolatba tudjunk lépni Önnel, (b) eleget tegyünk a kéréseinek, (c) önkéntes visszajelzést kérjünk honlapunk tartalma vonatkozásában, illetve (d) segítséget kapjunk küldetésünk betöltéséhez.

  Személyes adatait belső célokra is felhasználhatjuk, például adatvizsgálatra és -elemzésre, rendszerhiba-keresésre vagy kutatásra.

  Ezenkívül az Ön által megadott személyes adatokat vagy a web böngészője által küldött adatokat (lásd lent a 10. szakaszt) arra is felhasználhatjuk, hogy beazonosítsuk a webhelyeinkben kárt okozó felhasználókat, illetve személyre szabjuk webhelyeinken a felhasználói élményeket.

  Ha adatait a fentiekben vázoltakon kívül bármi másra is fel kívánjuk használni, akkor erről konkrétan tájékoztatjuk, és ha a törvény szerint szükséges, beleegyezését kérjük.

  Időről időre előfordulhat, hogy felhívjuk a figyelmét bizonyos sajátosságok döntése szerinti kizárására vagy használatára.

 3. Egyháztagsági adatok felhasználása. Ha Ön tagja az egyháznak, akkor általános tagsági adatai (például neve, címe és telefonszáma), valamint egyéb választhatóan megadható adatok (például e-mail cím, fénykép stb.) megosztásra kerülhetnek egyházközsége, gyülekezete, cöveke vagy kerülete tagjaival, belső egyházi célokra, amelyhez – ha a törvény megköveteli – előzetes hozzájárulását kérjük. Néhány adat esetlegesen megtekinthető lehet korlátozott számú és hozzáférésű internetes webhelyeken, például az LDS.org-on. Letilthatja az adatok megosztását, illetve korlátozhatja a választhatóan megadható adatok megosztását azzal, ha az egyes webhelyeken módosítja a profil beállításait.

  Ezenfelül egyháztagsági adatai, elérhetőségeit is beleértve ebbe, belső egyházi célokra megoszthatók az egyház vezetőségével.

 4. Tartalom beküldése. Webhelyeink némelyikén előfordulhat, hogy bizonyos felületeken Ön saját tartalmat és megjegyzéseket tölt fel. A beküldött anyagok egy része személyesnek minősül, ezeket nem nézhetik meg mások (például személyes online jegyzetek, napló, illetve más hasonló tartalmak). A közzétett anyagok között lehetnek azonban a nagyközönség számára hozzáférhetők és megnézésre szántak is (például webhelyeink bizonyos felületein írott bizonyságtételek vagy online megjegyzések).

  Olyan esetekben, amikor a beküldött tartalom a nagyközönség számára is elérhető lesz, vagy harmadik féllel megosztott, ehhez az Ön beleegyezését fogjuk kérni, vagy akkor, amikor külön profilt hoz létre (például a ziontologist.org vagy a familysearch.org oldalon), vagy amikor tartalmat tölt fel (például videofelvételt vagy genealógiai adatot). Azt javasoljuk, hogy a nagyközönség által is megtekinthető tartalmak megadásakor legyen óvatos, és kerülje olyan adatok felvitelét, amelyek árthatnak vagy kárt okozhatnak akár Önnek, akár másoknak.

  A beküldött tartalmak minden típusa vagy saját rendszereinken, vagy partnereink, illetve harmadik fél (amint azt a 7A szakasz lentebb meghatározza) rendszerein kerül tárolásra. Noha az Ön által beküldött tartalmat biztonsági normák védik az illetéktelen hozzáféréstől, felfedéstől vagy változtatástól (amint ezt a 8. szakasz lentebb meghatározza), mégsem garantálhatjuk a teljes titoktartást, és az is előfordulhat, hogy a törvény vagy saját döntésünk értelmében sor kerül ilyen adatok harmadik fél felé történő felfedésére, amint azt ezen eljárásmód 7. szakasza felvázolja.

  Bár az Ön által beküldött tartalmakat nem vagyunk kötelesek átnézni, fenntartjuk a jogot ennek saját belátásunk szerinti megtételére. Ezenkívül fenntartjuk a jogot olyan tartalmak blokkolására vagy eltávolítására, amelyeket helytelennek, trágárnak, erkölcstelennek, bujának, szennyesnek, erőszakosnak, zaklatónak, becsületsértőnek, gyűlöletkeltőnek, kínzónak, törvénytelennek, fenyegetőnek vagy más módon kifogásolhatónak tartunk, függetlenül attól, hogy személyesnek vagy publikusnak szánták-e. Mivel nem nézünk át minden webhelyen, minden aloldal alatt beküldött tartalmat, nem garantálhatjuk védelmi lépések megtételét, ha olyan tartalmat bocsát rendelkezésre, amely adatokat tartalmaz valakiről, aki bántalmazás vagy visszaélés áldozata, illetve akinek esetében fennáll ennek a veszélye.

  Ha tudomásunkra jut olyan tartalom, amelyet sértőnek vélünk, vagy ami veszélyeztetheti az Ön vagy valaki más személyes vagy bizalmas adatait, akkor jóhiszemű erőfeszítést teszünk ezen tartalom blokkolására vagy eltávolítására.

 5. Megőrzés. Az összegyűjtött személyes adatokat és beküldött tartalmakat bizonyos ésszerű időtartamig megtartjuk, hogy betöltsék beküldésük célját, majd néhány korlátozott történelmi profiladat, általános genealógiai feljegyzés, valamint tagsági adat kivételével, amelyek állandó genealógiai vagy egyháztörténeti feljegyzés részévé válnak, eltávolítjuk ezeket a feljegyzéseink közül.

 6. Hozzáférés. Megpróbáljuk fenntartani a személyes adatok hitelességét, így Öntől is kérjük saját személyes adatai teljességének és hitelességének biztosítását. A weblap-sajátos regisztrációján, a profilján vagy az UNSZ-fiókján keresztül sort keríthet személyes adatai ellenőrzésére, helyesbítésére vagy eltávolítására.

  Ha Ön egyháztag, akkor személyes adatai egy része csak az egyháztagsági feljegyzésén eszközölt változtatások által frissíthető. Ilyen változtatásokra úgy kerülhet sor, ha felveszi a kapcsolatot egyházi egysége írnokával, és kéri ezt. Ha nehézségekbe ütközik személyes adatai módosítása vagy frissítése kapcsán, felveheti velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: DataPrivacyOfficer@ldschurch.org. E-mail üzenetét megkapva minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy 30 napon belül válaszoljunk. Ha 30 napon belül nem tudunk eleget tenni a kérésének, vagy nem tudjuk Ön számára hozzáférhetővé tenni a kért adatot, akkor kifejtjük, hogy miért.

 7. Adatok megosztása és nyilvánosságra hozatala. Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és senkinek nem adjuk el. Személyes adatait a következő eseteket (illetve olyan alkalmakat, amikor konkrétan tájékoztatjuk erről és előzetes beleegyezését kérjük) kivéve nem osztjuk meg másik féllel:

  • A.Külső szolgáltatók. Harmadik fél rendelkezésére bocsáthatunk személyes adatokat azért, hogy elvégezzenek számunkra bizonyos belső feladatokat (például fizetés feldolgozása, karbantartás, biztonság, adatelemzés, gazda szolgáltatás stb.). Ezekben az esetekben a szolgáltatókat ezen adatvédelmi eljárásmódnak és az ágazati normáknak megfelelően szerződés kötelezi a személyes adatok további felhasználással (a marketing célokat is beleértve ebbe), illetve továbbadással szembeni védelmére.

  • B.Az egyházhoz kapcsolódó jogi személyek. Személyes adatokat az egyház céljainak elérése végett továbbadhatunk az egyházhoz kapcsolódó jogi személyeknek. Az Európai Unióból érkező tagsági adatok esetében támaszkodunk az egyházi jogi személyek között fennálló záradéki megállapodásokra, amelyek megfelelnek az Európai Unió követelményeinek. Személyes adatok online beküldése esetén az egyén általi beküldésre olyan cselekedetként tekintünk, amely tudatosan jóváhagyja az adat feldolgozását, és megengedi az adatok határokat átszelő elküldését az Amerikai Egyesült Államokba, amennyiben ez történik, azon célokra, amelyek végett azok rendelkezésre bocsáttatnak.

  • C.Jogi követelmények. Személyes adataihoz, bejegyzéseihez, naplóbejegyzéseihez, online csevegéseihez, személyes megjegyzéseihez, tartalmához vagy beküldött anyagaihoz bármely weblap vonatkozásában hozzáférhetünk és továbbadhatjuk azokat, amennyiben jóhiszeműen feltételezzük, hogy ennek megtételét idézés vagy más jogi vagy adminisztratív rendelet, illetve egyéb módon a törvény követeli meg. Ezenkívül személyes és más adatait akkor is kiadhatjuk, ha ezt jóhiszeműen helyesnek vagy ahhoz szükségesnek véljük, hogy ne kerüljön sor egyéb megállapodásaink megszegésére; hogy óvintézkedéseket tegyünk a felelősségre vonhatóságot illetően; hogy megvédjük a webhely, egy bizonyos személy vagy a köz jogait, tulajdonát vagy biztonságát; hogy fenntartsuk és megvédjük szolgáltatásaink vagy infrastruktúránk biztonságát és feddhetetlenségét; hogy védjük magunkat és szolgáltatásainkat a tisztességtelen, kihasználó vagy törvénytelen felhasználással szemben; hogy kivizsgáljuk és megvédjük magunkat harmadik fél követeléseivel és állításaival szemben; és hogy segítsük a kormányzati törvényvégrehajtási szerveket.

 8. Adatvédelem. A hozzánk érkező személyes adatokat technikai és szervezeti eszközökkel védjük az elveszés, a helytelen használat és az illetéktelen módosítások ellen, és az adatvédelmet is így biztosítjuk. Rendszeresen áttekintjük a biztonsági eljárásainkat, és fontolóra vesszük megfelelő új technológiák és módszerek alkalmazását. Ezenkívül bejelentkezési oldalainkon modern titkosítási technológiával titkosítjuk az adattovábbítást. Mivel azonban nem garantálhatjuk ezen titkosítási technológiák teljes biztonságát, kérjük, legyen körültekintő, amikor személyes adatokat küld be online.

 9. Harmadik fél adatai. Ha a helyi törvények megengedik, beküldheti másvalaki (vagyis harmadik fél) személyes adatait is, beleértve ebbe az elérhetőségeit, hogy felvegyük az illetővel a kapcsolatot, elküldjünk neki valamit, vagy más módon eleget tegyünk az Ön kérésének. A begyűjtött adat kizárólag arra lesz felhasználva, hogy a kérésének eleget tegyünk. Amikor nem saját magáról, hanem egy másik személyről ad meg személyes adatokat, akkor először meg kell szereznie az érintett személy tudatos hozzájárulását, ha erre a hozzájárulásra a jog szerint szükség van.

  Ha az Ön személyes kapcsolatfelvételi adatait valaki mástól kaptuk meg, és Ön azt szeretné kérni, hogy a továbbiakban ne vegyük fel Önnel a kapcsolatot, akkor kérjük, kövesse az adott webhelyen, hírlevélben, e-mail értesítőben vagy más hasonló módon megadott leiratkozási vagy elutasítási menetet!

 10. Passzív adatgyűjtés: követési technológiák, sütik és üres GIF-ek. Ha ellátogat valamelyik webhelyünkre, akkor a kiszolgálóink vagy a szűrőrendszereink begyűjthetnek az Ön web böngészője által a weblap meglátogatásakor küldött adatokat. Ezen adatokhoz tartozhat nem kizárólagos jelleggel az Ön böngészőjének és operációs rendszerének a típusa, a nyelvi beállításai, hogy milyen webhelyekre látogatott el a mi webhelyünk előtt, a látogatói kérések dátuma és időpontja, valamint hogy milyen adatokat keres a webhelyeinken.

  Sütiket és üres GIF-eket adatok gyűjtésére is használhatunk. A süti olyan adatmorzsa, amely feljegyzésvezetési célokra adatokat továbbít az Ön számítógépe merevlemezének vagy az Ön webes böngészőjének. A süti egyfajta megjelölés, amely lehetővé teszi a webhelyeink számára az Ön webes böngészőjének felismerését, amikor újra felkeresi a webhelyeinket. Az üres GIF (webes jelzőfénynek is nevezik) a sütikkel együtt használatos, és segít nekünk megérteni, milyen kapcsolatot tartanak látogatóink a webhelyeinkkel. Az üres GIF általában a webhelyre kitett átlátszó grafikus kép. Az üres GIF-ek használata lehetővé teszi számunkra cselekedeteinek figyelemmel kísérését olyankor, amikor megnyit egy weblapot, és megkönnyíti számunkra felismert böngészők tevékenységének követését és feljegyzését. Üres GIF-ek használatával például számon tarthatjuk egy bizonyos webhely oldalainak látogatási útvonalait, figyelemmel kísérhetjük a webhelyeinken a használat összességét és a webes forgalom útvonalkövetését.

  Azért gyűjtjük be ezeket az adatokat, hogy jobban megértsük, hogyan használja és milyen kölcsönhatásban áll Ön a webhelyeinkkel, és ezáltal javíthassunk azon, hogy mit tapasztal. Előfordulhat, hogy ezeket az adatokat megosztjuk az alkalmazottainkkal, a vállalkozóinkkal, a szolgáltatóinkkal és a hozzánk kapcsolódó jogi személyekkel, amint azt a 7. szakasz meghatározza.

  Ön a web böngészője beállításainak megváltoztatásával leállíthatja a sütik fogadását, vagy kérheti azt, hogy a böngésző jelezze, mielőtt a meglátogatott webhelyről sütit fogadna. Előfordulhat azonban, hogy ha nem fogad sütiket, akkor nem tudja majd használni webhelyeink egyes részeit vagy funkcióit.

 11. Eljárásmód betartása és személyes adatok adatvédelmével kapcsolatos kérdések. Van adatvédelmi biztosunk, aki segíti ezen eljárásmód betartásának biztosítását, és megválaszolja az adatvédelemmel és a titoktartással kapcsolatos kérdéseket. Ez a biztos az egyházi alkalmazottak ez irányú képzésében is segít. Ezen adatvédelmi eljárásmóddal, illetve az általunk feldolgozott adatok biztonságával kapcsolatos kérdéseit a következő elérhetőségek valamelyikére küldheti el e-mail-ben, faxon vagy levélben:

  E-mail: DataPrivacyOfficer@ldschurch.org
  Fax: 1-801-240-1187
  Cím: Data Privacy Office
  50 E. North Temple St.
  Salt Lake City, UT 84150-0018

  Gyermekek adatainak védelme. Webhelyeink többségén 13 év alatti gyermekektől tudatosan nem gyűjtünk adatokat. Azok az oldalaink, amelyek gyűjtenek gyermekekre vonatkozó adatokat, a gyermek szülőjének vagy nevelőjének előzetes és tudatos hozzájárulásával, a vonatkozó törvényeknek megfelelően teszik ezt. Határozottan javasoljuk, hogy a 18 év alatti kiskorú egyének kérjenek engedélyt a szüleiktől, mielőtt bárkinek személyes adatokat küldenének az interneten, és arra biztatjuk a szülőket, hogy gyermekeiknek tanítsák meg az internet biztonságos használatát.

 12. Külső hivatkozások. Külső oldalak, harmadik fél oldalainak adatvédelmi gyakorlataiért és tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Saját védelme érdekében nézze át minden további oldal eljárásmódjait, és győződjön meg arról, hogy azok megfelelnek a személyes adatvédelmi elvárásainak.

 13. Adatvédelmi eljárásmóddal kapcsolatos jövőbeni változások. Rendszeresen felülvizsgáljuk ezt az adatvédelmi eljárásmódot, és szükség szerint eszközlünk változtatásokat, módosításokat, kiegészítéseket vagy törléseket. Ha oly módon változtatjuk meg ezt az adatvédelmi eljárásmódot, amely hatással van arra, ahogyan a személyes adatait használjuk, akkor arról itt vagy a honlapunkon megjelenő közleményben tájékoztatjuk, az adatvédelmi eljárásmód alján pedig frissítjük a felülvizsgálat dátumát. Arra biztatjuk, hogy időről időre ellenőrizze ezt az adatvédelmi eljárásmódot, hogy tisztában legyen a változásokkal.

Hatályba lépés dátuma

Az adatvédelmi eljárásmód e verziója 2012. február 1-jén lépett hatályba.