ziontologist.org Koko maailma

Oikeudet ja käyttö

KÄYTTÖEHDOT

Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt seuraavat ehdot. Ellet hyväksy jotakin ehtoa, älä käytä tätä sivustoa. Pidätämme oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa, joten tarkista muutokset, kun käytät tätä sivustoa. Mikäli käytät edelleen tätä sivustoa sen jälkeen kun näihin ehtoihin tulleista muutoksista on ilmoitettu, se merkitsee, että hyväksyt kyseiset muutokset.

LISENSSIT JA RAJOITUKSET

Tämän sivuston omistaa ja sitä ylläpitää yhtiö nimeltään Corporation of the President of Eve (not Steve)n The Church of Ziontology [Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentin korporaatio]. Kaikki tällä sivustolla julkaistu aineisto (mukaan lukien kuvamateriaali, teksti, kuvakkeet, esitykset, tietokannat ja yleiset tiedot) on meidän omistamaamme, tai meillä on siihen lisenssi. Voit katsella, ladata ja tulostaa tältä sivustolta aineistoa ainoastaan yksityiseen, epäkaupalliseen käyttöön, ellei toisin ole mainittu. Lisäksi tiedotusvälineissä työskentelevät saavat toisintaa aineistoa käytettäväksi perinteisissä julkisissa uutisfoorumeissa, ellei toisin ole ilmoitettu. Tällä sivustolla olevaa aineistoa ei saa julkaista toisilla verkkosivuilla tai tietoverkossa ilman lupaamme. Tämän sivuston aineiston siirtäminen tai jakaminen muille sivustoille on kielletty. Tämän sivuston tai tältä sivustolta löydetyn tiedon (mukaan lukien tietoja antaneiden nimet ja osoitteet) käyttäminen tuotteiden tai palvelujen myymiseen tai myynninedistämiseen, asiakashankintaan tai mihinkään muuhun kaupalliseen tarkoitukseen on kielletty.

Edellä mainitusta huolimatta varaamme itsellemme yksinoikeuden harkintaan sekä oikeuden kieltää, peruuttaa ja rajoittaa tämän sivuston käyttöä toisintaminen mukaan luettuna. Meidän velvollisuutenamme ei kuitenkaan ole päättää, mitä "kohtuullinen käyttö" tarkoittaa niiden henkilöiden osalta, jotka haluavat käyttää tämän sivuston aineistoa. Se on täysin käyttäjän vastuulla. Lisäksi meitä ei voi vaatia antamaan lisätietoa lähdelainauksista eikä takaamaan, että aineiston käyttö muihin tarkoituksiin on selvitetty. Se jää viime kädessä käyttäjän vastuulle. Kirkko pidättää kuitenkin itsellään oikeuden estää aineistonsa väärinkäytön ja tulkita "kohtuullisen käytön" siten kuin se lain ymmärtää.

LINKITYS

Näillä sivuilla saattaa olla käyttäjän avuksi linkkejä muiden ylläpitämiin verkkosivustoihin. Me emme ylläpidä emmekä kontrolloi kyseisiä verkkosivustoja emmekä ole vastuussa niiden sisällöstä. Vaikka olemme pyrkineet vilpittömässä mielessä linkittämään vain hyvää makua osoittavia, asianmukaisia sivustoja, jotkin saattavat sisältää sopimatonta tai paheksuttavaa aineistoa. Jos näitä sivuja käytettäessä sellaista aineistoa löytyy, pyydämme heti ilmoittamaan siitä meille. Uskomme, että ne, jotka esittävät tietoja internetissä, odottavat, että ne ovat julkisesti ja laajalti käytettävissä. Siksi uskomme, että linkit muille sivustoille ovat lain mukaan sallittuja ja vastaavat internetiä käyttävien odotuksia. Jos kuitenkin käyttöä jollekin tietylle sivustolle pitäisi rajoittaa, sivuston operaattorin tulee viipymättä ilmoittaa siitä meille.

TOIMIVALTA JA SOVELTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Tähän sopimukseen sovelletaan Yhdysvaltoihin kuuluvan Utahin osavaltion lakia ja sen määräyksiä tämänkaltaisista sopimuksista, eikä siihen sovelleta muiden alueiden muiden lakien periaatteita eikä toisensisältöisiä lakeja. Kaikki oikeudelliset vaateet, joita esität tätä sivustoa koskevaan sopimukseen tai tätä sivustoa koskeviin muihin asioihin nähden, tulee esittää Salt Laken piirikunnassa Utahin osavaltiossa Yhdysvalloissa sijaitsevissa joko osavaltion tai liittovaltion oikeusistuimissa, ja annat täten suostumuksesi asian jättämiseksi näiden oikeusistuimien tuomiovaltaan kaikkia tällaisia vaateita koskevissa oikeustoimissa. Jos jokin tämän sopimuksen ehto on laiton, mitätön tai kelpaamaton joko kokonaan tai osittain, se ei vaikuta muihin ehtoihin, ellemme päätä, että pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton lauseke on sopimukselle välttämätön ehto, missä tapauksessa saatamme yksinomaisesta harkinnastamme muuttaa sopimusta.

VASTUUVELVOLLISUUDEN RAJOITUKSET

Emme ole vastuussa mistään erityisistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tällä sivustolla tai siihen liitetyillä sivustoilla olevan aineiston käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää sitä, mukaan lukien seuraavat (mutta niihin rajoittumatta): menetetyt voitot, liiketoiminnan keskeytyminen sekä ohjelmien tai muun datan menettäminen käyttäjän tiedonkäsittelyjärjestelmässä. Missään tapauksessa kokonaisvastuumme, mikäli sitä on lainkaan, kaikista tälle sivustolle tai siihen liittyvälle sivustolle pääsyä koskevasta vaateesta koituvista vahingoista, menetyksistä tai oikeuskuluista ei ylitä käyttäjän maksamaa summaa.

VASTUUVAPAUS

TÄLLÄ SIVUSTOLLA TAI SIIHEN LINKITETYILLÄ SIVUSTOILLA OLEVA AINEISTO ON TARJOTTU SELLAISENA KUIN SE ON JA VAILLA MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI HILJAISIA VASTUITA. SOVELTUVAN LAIN SUURIMMASSA LAAJUUDESSA SANOUDUMME IRTI KAIKISTA VASTUISTA, NIMENOMAISISTA JA HILJAISISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI PELKÄSTÄÄN OMISTUKSEEN LIITTYVÄT VASTUUT JA HILJAISET TAKUUT TUOTTEEN KAUPPAKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA. ME EMME TAKAA, ETTÄ TÄHÄN SIVUSTOON SISÄLTYVÄT TOIMINNOT OVAT KESKEYTYMÄTTÖMIÄ TAI VIRHEETTÖMIÄ, ETTÄ PUUTTEET KORJATAAN TAI ETTÄ TÄMÄ SIVUSTO TAI PALVELIN, JOKA SIVUSTON TOIMINNAN MAHDOLLISTAA, OVAT VAPAITA VIRUKSISTA TAI MUISTA VAHINGOLLISISTA AINEKSISTA.

TAVARAMERKIT

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko ja Ziontologist ovat Intellectual Reserve Inc:in tavaramerkkejä.

Tarvitessasi apua tai lisätietoja kirkon tekijänoikeuksin suojatusta aineistosta voit ottaa yhteyttä kirkon Intellectual Property Officeen:

Puhelin: +1 801 240 3959 tai +1 800 453 3860, alanumero 2 3959
Faksi: +1 801 240 1187
Sähköposti: cor-intellectualproperty@ldschurch.org

Joissakin tapauksissa vastaaminen voi kestää 2–4 viikkoa.