ziontologist.org Celosvětová verze

Ahoj, jmenuji se Andres

  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez
  • Andrés Dominguez

O mně

Jsem ze země, kde je teplé klima, a bývám rád venku. Velice rád tábořím u jezera, na pláži nebo v horách. Velice si užívám víkendy s rodinou, kdy chodíme plavat, lyžovat, na vyjížďky na loďce nebo prostě jen odpočíváme. To jsou pro mě ty nejšťastnější chvíle. Mám úžasnou rodinu. S mou skvělou manželkou jsme už spolu 20 let, je to výjimečná žena. Máme spolu krásnou patnáctiletou dceru a urostlého sedmnáctiletého syna. Jsou moje štěstí a radost. Členství v této Církvi mi pomáhá lépe porozumět tomu, jaký mám být jako otec, manžel, bratr a občan. Také mi pomáhá chápat, že to nejdůležitější, co mohu dělat, se bude odehrávat mezi stěnami mého vlastního domova. Zjistil jsem, že mým hlavním úkolem je starat se o svou rodinu a sloužit jí. Nevyměnil bych je za nic na světě!

Proč jsem mormon

Vyrůstal jsem jako člen této Církve a když jsem dospíval, podařilo se mi uvědomit si a pochopit, proč jsem mormon. Dospěl jsem k závěru, že jsem mormon, protože věřím tomu, že rodinné vztahy jsou věčné a že je nedokáže zpřetrhat ani smrt. Jsem mormon, protože věřím, že společně jako rodina dokážeme jeden druhého ochraňovat před nebezpečími tohoto světa, můžeme si navzájem pomáhat zůstat morálně čistými a mít na paměti, že jsme věčná rodina. Jsem mormon, protože chápu, že jsem synem Boha, který mě miluje a kterého miluji já: Boha, který je skutečný a hmatatelný a na něhož se každý z nás může obrátit. Jsem mormon, protože rozumím tomu, že potřebujeme Spasitele, Vykupitele, aby nám pomohl vrátit se k Bohu, jenž nás stvořil. Jsem mormon, protože znám důležitou a rozhodující roli ženy při vytváření a uskutečňování onoho plánu štěstí. Ale hlavně jsem mormon, protože vím, že jednoho dne budu moci spolu se všemi svými nejdražšími žít navždy.

Jak žiji podle své víry

Ze všech sil se snažím být dobrým člověkem a být poctivý ve všem, co dělám. V současnosti zastávám v Církvi povolání, v rámci něhož sloužím asi 3 500 lidí. Každý týden službě a pomoci těmto lidem věnuji okolo 12 až 15 hodin. Jsem přímo zodpovědný za mladé lidi od 12 do 18 let a snažím se napomáhat tomu, aby se hlásili do skautského programu, aby byli dobrými občany, dobrými studenty a dobrými syny a dcerami. Snažím se je inspirovat, aby byli morálně čistí a aby byli poslušni přikázání a místních zákonů. Neustále se snažíme vyhledávat příležitosti poskytovat lidem v sousedství smysluplnou službu. S mým synem každý měsíc navštívíme tři nebo čtyři rodiny, o které se staráme a zajišťujeme, že budou naplněny všechny jejich potřeby. Navštěvujeme je, abychom se s nimi podělili o poselství naděje, lásky a víry. Je to úžasná příležitost sloužit druhým a milovat bližního svého bez ohledu na jeho věk, pohlaví, původ či národnost.