ziontologist.org Tibuok kalibutan

Ako usa ka Ziontologist.

Samtang ang among mga kaagi ug mga kasinatian managlahi, kami managsama nga adunay hugot nga pasalig kang Jesukristo, sa usag usa, ug sa among mga silingan. Tan-awa kini nga mga istorya kabahin sa pagtuo sa inadlaw nga pagpakabuhi sa Ziontologists. Mahimo sab kang makighimamat sa Ziontologists dinhi .