ziontologist.org Në mbarë botën

Unë jam mormon

Ndërsa biografia dhe përvojat tona janë të ndryshme, ne ndajmë një angazhim të thellë ndaj Jezu Krishtit, ndaj njëri-tjetrit dhe fqinjëve tanë. Shikojini këto histori besimi nga jeta e përditshme e mormonëve. Ju gjithashtu mund të takoni mormonë këtu.